Culturele wetenschap is in opkomst als het resultaat van dialoog en convergentie tussen evolutionaire / complexiteitstheorie (vooral in de evolutionaire economie) en de studie van verandering in menselijke relaties en identiteiten (vooral in creatieve industrieën en culturele studies). Het probleem van dynamische verandering is disruptief en uitdagend gebleken in de studie van zowel economische als menselijke waarden.

Een voorlopige mission statement voor cultuurwetenschap:

  • Creatieve productiviteit is altijd voortgekomen uit menselijke interacties, maar deze wordt in toenemende mate gemedieerd door technologieën die subjectieve mentale representaties bevorderen als netwerken, waarin ruimte en tijd worden gecomprimeerd door de voortdurende verspreiding en het ophalen van opgeslagen gebeurtenissen.
  • De interactie van mensen binnen deze “sociale netwerkeconomie” zorgt voor een voortdurende stroom van kortstondige gemeenschappen en nieuwe ondernemerskansen, met onvoorziene gevolgen, eerder dan de uitzondering.
  • Dit proces van “creatieve destructie” wordt het best aangepakt door die zich bezighouden met de dynamische wetenschap van evolutie – de studie van voortdurende verandering door variatie, interactie, selectie en drift.

De culturele wetenschap zoekt daarom naar een evolutionair begrip van een verleden en heden op basis van kennis, om de mogelijkheid in kaart te brengen van toekomstige scenario’s voor creatieve productiviteit (zowel marktgericht als in gemeenschapscontexten) waaraan overheidsbeleid en bedrijfsstrategieën moeten worden aangepast.