Det å oversette kompliserte vitenskapelige og tekniske dokumenter er utfordrende. Det er nødvendig med nøyaktig og spesifikk terminologi. Man må ikke bare forstå selve terminologien, men man må også forstå i hvilken kontekst denne blir brukt. Det er nemlig slik at terminologien kan endres etter hvilken kontekst denne blir brukt i. Når man oversetter vitenskapelig litteratur så er det også avgjørende at man oversetter i samsvar med den referansestilen og fraseologien som blir brukt innen dette feltet. Denne fraseologien må brukes for å sikre at profesjonelle innen dette feltet med en gang forstår innholdet og konteksten til dokumentet. Om man viker fra fraseologien som brukes innen fagfeltet så vil dette bli lagt merke til, og oversettelsen vil virke useriøs. Dette er veletablert ordlyd som brukes innen et bestemt fagfelt, og dermed er til og med bruk av synonymer ofte uakseptabelt. Om oversetteren ikke fullt ut forstår betydningen av det vitenskapelige dokumentet eller om oversetteren bruker feil terminologi, så kan dette føre til at betydningen av dokumentet blir forvrengt eller misforstått. Slike feil kan oppstå om ikke oversetteren fullt ut forstår hva teksten handler om eller ikke er kjent med terminologien som brukes. Ved ProMosaik blir oversettelsen av vitenskapelige tekster gjennomført av profesjonelle oversettere med erfaring med vitenskapelige og akademiske tekster. Disse oversetterne er godt kjent med de spesifikke kravene som følger med slike tekster. Dermed kan vi garantere kundene våre oversettelser av høy kvalitet som vil være enkle å forstå for leseren, samtidig som det vitenskapelige innholdet blir nøyaktig gjenfortalt. ProMosaik oversetter alle vitenskapelige tekster, uansett kompleksitet. Blant annet:

  • Vitenskapelige artikler.
  • Masteroppgave, doktorgradsavhandling.
  • Vitenskapelige forskningsresultater, forskningsartikler.
  • Gjennomganger, sammendrag.

ProMosaik innehar:

  • Nødvendige ferdigheter og kunnskap innen vitenskapelige og tekniske oversettelser.
  • Et stort antall oversettere som spesialiserer seg innen bestemte felt innen vitenskap og teknologi.
  • Lang erfaring med å oversette vitenskapelig og teknisk litteratur.
  • Kvalitetskontroll som sikrer at alle oppdrag blir fullført innen tidsfristen og at med høy kvalitet.

Når du bestiller oversettelsen av en spesifikk tekst innen en liten nisje, så vil dette ofte involvere lengre tidsfrister enn vanlig. Dette er for å sikre at den rette oversetteren, med rett bakgrunn og spesialisering, får oppdraget.