ProMosaik har utviklet en egen avdeling dedikert til kostnadseffektiv transkribering av høy kvalitet. I motsetning til andre oversettelsesbyråer, så kan vi transkribere og oversette alle typer medier, til alle språk. ProMosaik har sertifiserte transkriberingsspesialister klare til å gi deg tjenesten du behøver til de mest konkurransedyktige prisene i bransjen. Vi transkriberer alt fra komplisert, juridisk innhold til tekniske, medisinske opptak. Vi tilbyr også hurtigoppdrag for å overholde knappe tidsfrister. ProMosaik overholder selvsagt strenge standarder med tanke på konfidensialitet og kvalitet. ProMosaik har vunnet tilliten til flere av de mest anerkjente organisasjonene i verden. Uansett om du trenger transkribering i sammenheng med forretninger, juss, medisin, utdanning eller kundeservice, så er ProMosaik din kostnadseffektive og pålitelige løsning.

Transkribering innebærer kort fortalt å gjøre innhold fra en lydkilde om til tekst. Disse tjenestene er ofte et viktig element når man skal produsere flerspråklig video/lyd-innhold. Når teksten er transkribert så kan den bli tilpasset til hørselshemmede eller som et verktøy til de som ikke forstår det originale språket eller til de som ønsker å se undertekst på samme språk som lyden for å komplementere videostrømmen.

Det transkriberte materialet kan også brukes som grunnlag for påfølgende oversettelser til ulike språk. ProMosaik Oversettelse har lag dedikert til å transkribere lyd- og videoinnhold til bruk i den siste post-produksjonen og oversettelsesprosessen.
Når ProMosaik oversetter dialog fra lydopptak til et annet språk så bruker vi først innfødte lingvister til å transkribere teksten i det opprinnelige språket. Et andre lag av innfødte fra målspråket brukes så til å oversette teksten. Denne transkriberings- og oversettelsesprosessen i to ledd bidrar til å sikre en betydelig høyere kvalitet enn samtidig oversettelse/transkripsjon av lyd som hopper transkribering av lydstrømmen til det originale språket. Denne tilnærmingen i to ledd er spesielt viktig i sammenheng med juridiske materialer, som eksempelvis politirapporter, siden dette sikrer betydelig høyere kvalitet og nøyaktighet. Vårt mål ved ProMosaik er å tilby alle typer transkripsjonstjenester, i hvert eneste språk, slik at du kun trenger vår løsning for alle dine behov. ProMosaik håndterer vanligvis de følgende typer av transkribering: Media, TV, digital lyd og videoproduksjon, intervjuer, telefonsamtaler, forelesninger, taler, konferansesamtaler, podkaster, fokusgrupper, seminarer, paneldiskusjoner, gruppeintervjuer, forskningsintervjuer, dokumentarintervjuer og juridiske sammenhenger. Disse tjenestene er ofte et viktig element når man skal produsere flerspråklig video/lyd-innhold. Transkribering går kort sagt ut på å konvertere en original lydstrøm til tekst. Denne teksten kan brukes direkte for de hørselshemmede eller som et verktøy for de som ikke forstår den opprinnelige versjonen og ønsker å se undertekster i kildespråket. Det transkriberte materialet kan også brukes som grunnlag for påfølgende oversettelser til ulike språk. ProMosaik Oversettelse har lag dedikert til å transkribere lyd- og videoinnhold til bruk i den siste post-produksjonen og oversettelsesprosessen.

ProMosaik sin prissetting av transkripsjon er enkel og lett å forstå. Den er basert på en pris pr. minutt av lyd, avhengig av språket og kompleksiteten til innholdet og kildespråket. Hvis transkripsjonen må oversettes til et annet språk så blir en ytterligere avgift lagt til i den endelige prisen. Siden vårt mål er å utvikle langsiktige forhold til våre kunder, så finnes det rabatter for større volum og andre insentiver for tilbakevendende kunder. Spør om våre volumrabatter. Du kan spare opptil 50 % på store prosjekter.