Het team van ProMosaik Translation richt zich tot alle auteurs, die boeken, artikelen of anderen hebben geschreven of die op het punt staan hun werk af te ronden en nu op zoek zijn naar mogelijkheden om hun werk te laten publiceren.

In dit opzicht is het niet belangrijk, hoe groot het geproduceerde werk is, ook korte teksten, artikelen en opmerkingen zijn welkom. Auteurs kunnen ook interessante onderwerpen op de website voorbereiden en publiceren in de vorm van nieuws of een boekbespreking presenteren die relevant is voor de onderwerpen waar ProMosaik Translation zich op richt.

Voor ons is het ook niet belangrijk, of je nu een professionele schrijver bent of als hobby schrijft. Het gaat erom dat je enthousiast bent over schrijven en je vooral bezighoudt met culturele, taalkundige, religieuze onderwerpen, vredeseducatie en dialoog.

Het is onze bedoeling om bruggen te bouwen tussen verschillende auteurs en meningen om een dialoog tussen culturen, talen, volkeren en religies te bevorderen. Dit is het hoofddoel van onze uitgeverij bij ProMosaik Translation.

Als u van plan bent uw werk te publiceren, kunnen wij u de mogelijkheid bieden uw werk onder uw eigen naam in te voeren en ook sponsors, die uw bijdragen misschien leuk vinden, in staat stellen om u te helpen uw werk aan een veel groter publiek voor te stellen.

We zullen u ook graag ondersteunen om uw werk in een andere taal te laten vertalen, door internationale lezers de kans te bieden kennis te maken met uw gedachten en levensfilosofie.

Ons aanbod is gericht op:

Professionele schrijvers
Amateurschrijvers
Journalisten
Dichters
Mensenrechtenactivisten
Rechtenactivisten voor vrouwen

en voor intellectuelen die zich bezighouden met de volgende onderwerpen:

Cultuur
Religies
Vredeseducatie
Interculturele dialoog
Huidige gebeurtenissen
Vrouwenrechten
Kinderen over de hele wereld
Sociale wetenschappen
Talen
Politiek
Ontwikkelingshulp
Opleiding
Literatuur
Psychologie
Racisme en vreemdelingenhaat
Geschiedenis

We bieden auteurs de volgende services:

  • Publicatie van nieuws, recensies, boeken, commentaren, artikelen, korte teksten en bijdragen;
  • Publicaties onder eigen naam met een kort profiel van de betreffende auteur;
  • De mogelijkheid om sponsors aan te trekken voor het eigen werk van de auteur;
  • Vertalingen van werken in andere talen in het kader van bedrijfssponsors en liefhebbers van culturele aangelegenheden;
  • De uitbreiding en differentiatie van de groep lezers van het werk van de auteur door deze op internet te publiceren.