ProMosaik Polen PL

 

Witamy na stronie ProMosaik Polska!

ProMosaik Polska jest stroną ProMosaik GROUP poświęconą Polsce.

Biura tłumaczeń ProMosaik GROUP, ProMosaik Translation, The Quality Translator, MBC, Menuuno, Rauhola oraz ProMosaik Workshop MT wykonają dla Państwa tłumaczenia na język polski i z języka polskiego na wiele różnych języków.

Nasze główne obszary specjalizacji to technologia, prawo, marketing, kultura, patenty, literatura, nauki społeczne i medycyna.

W Polsce uznanych jest 14 mniejszości narodowych, a 15 języków jest chronionych przez Europejską Kartę Języków Mniejszości. Należą do nich na przykład: kaszubski, jidysz, słowacki, romski i białoruski. Zgodnie z Konstytucją RP z 1997 r. mniejszości narodowe i etniczne mają swobodę używania i promowania swoich języków.

ProMosaik Interlanguage oferuje Państwu kursy językowe online, których celem jest promowanie dialogu międzykulturowego w Polsce i na świecie oraz postrzeganie wielojęzyczności jako wzbogacenia.

ProMosaik dba o tłumaczenia i lokalizacje na różne języki i kultury.

ProMosaik Children promuje tłumaczenia bajek i baśni na języki europejskie, aby przeciwstawić się dyskryminacji i rasizmowi oraz dążyć do bardziej pokojowego i sprawiedliwego świata.

ProMosaik LAPH oferuje wolną publikację książek i prac badawczych autorów i naukowców z Polski. ProMosaik Poetry pokonuje bariery językowe poprzez tłumaczenia poezji z wszystkich języków świata.

ProMosaik oferuje również 8-tygodniowy staż tłumaczeniowy dla uczniów i studentów w dziedzinie praw człowieka i dziennikarstwa alternatywnego.

W odniesieniu do Polski ProMosaik koncentruje się z jednej strony na promowaniu wymiany międzykulturowej pomiędzy Polską a innymi krajami, zwłaszcza z południa świata, a także na dialogu i zapobieganiu rasizmowi i dyskryminacji. Naszym celem jest umożliwienie pokojowego współistnienia różnych kultur poprzez pokonywanie barier językowych.

Czekamy na Twoją wiadomość!

Napisz do nas, zadzwoń do naszej siedziby w Stambule lub

skontaktuj się bezpośrednio z naszym partnerem w Polsce.

ProMosaik można znaleźć również w mediach społecznościowych.

Zachęcamy również do kontaktu z nami, aby wesprzeć nasze inicjatywy wydawnicze ProMosaik LAPH i ProMosaik Children lub dołączyć do naszego zespołu tłumaczy lub autorów!

Koordynatorzy ProMosaik Polska czekają na Twój kontakt!

Tutaj można znaleźć nasz film prezentujący ProMosaik Polska.