netherlands

Welkom bij ProMosaik Nederland!

ProMosaik Nederland is de webpagina van ProMosaik GROUP gewijd aan Nederland.

De vertaalafdelingen van ProMosaik GROUP, ProMosaik Translation, The Quality Translator, MBC, Menuuno en Workshop MT vertalen voor u naar het Nederlands en vanuit het Nederlands naar alle Europese en andere talen ter wereld. Onze belangrijkste expertisegebieden zijn technologie, recht, marketing, cultuur, octrooien, literatuur, sociale wetenschappen en geneeskunde.

ProMosaik Interlanguage biedt online taalcursussen aan om de interculturele dialoog tussen Nederland en de rest van de wereld te bevorderen.

Het Nederlands is een West-Germaanse taal die wereldwijd door ongeveer 24 miljoen moedertaalsprekers wordt gesproken.

Het taalgebied omvat Nederland, België, Suriname, Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Het is ook een minderheidstaal in sommige Europese landen, zoals Duitsland en Frankrijk. Het Afrikaans, dat wederzijds verstaanbaar is en door 15 miljoen mensen in Zuid-Afrika en Namibië wordt gesproken, is uit het Nederlands voortgekomen. Nederlands is de zesde meest gesproken officiële en werktaal van de EU en een van de vier officiële talen van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR).

ProMosaik Children biedt de vertaling van sprookjes en fabels in Europese talen om de interculturele dialoog te bevorderen en staat voor taalkundige en culturele diversiteit.

ProMosaik LAPH biedt de gratis publicatie van boeken over Nederland en werken en onderzoekspapers geschreven door Nederlandse sprekende auteurs en onderzoekers. ProMosaik Poëzie overwint taalbarrières door poëzie te vertalen.

ProMosaik biedt ook stages van 8 weken aan op het gebied van vertalen voor mensenrechten.

Als het om Nederland gaat, richt ProMosaik zich op twee hoofdzaken: het bevorderen van culturele uitwisseling en dialoog en het publiceren van literatuur en poëzie.

We horen graag van u!

Schrijf ons, bel ons hoofdkantoor in Istanbul of neem contact met ons op via Skype, WhatsApp of Telegram.

U vindt ProMosaik ook op de sociale media.

Steun onze publicatieprojecten!

Solliciteer om deel uit te maken van ons team als vertaler of schrijver! Stuur ons uw medewerkingsverzoek!

De coördinator van ProMosaik Nederland hoort graag van u! Hartelijk bedankt!