MT og AI – Det er derfor derfor vi tilbyr maskinoversettelser.

Mange drømmer å snakke et fremmed språk uten å måtte lære seg det. Min veileder da jeg jobbet med doktorgraden min ved Ruhr-Universität Bochum var en av de første, allerede på 80-tallet, som begynte å studere data-lingvistikk da datamaskinger fortsatt bare ble brukt til grunnleggende og enkle spill.

MT betyr «Machine Translation»(maskinoversettelse) og er en del av feltet innen AI, Artificial Intelligence (kunstig intelligens), og vil fortsette å endre oversetterens profesjonelle hverdag i det neste tiåret.

Ved ProMosaik Translation, har vi allerede tatt denne utviklingen på alvor ved å tilby kostnadseffektive maskinoversettelser ved hovedkontoret vårt i Vancouver, hovedsakelig til engelsk og andre populære språk. All maskinoversettelser blir redigert av en menneskelig oversetter ved teamet vårt (post-editing).

De viktigste språkene vi tilbyr er italiensk, fransk, tysk, nederlandsk, engelsk, spansk, portugisisk, dansk, svensk og norsk. Vi kan tilby andre språk ved forespørsel.

Selvfølgelig er fortsatt ikke resultatet like bra som hva man oppnår ved en menneskelig oversettelse, men det er «godt nok» og nesten juridisk vanntett, men det kan hende at oversettelsen vil inneholde et par små feil.

Et av de tidligste prosjektene innen maskinoversettelse var et russisk-engelsk oversettelsesprogram for den amerikanske hæren.

Til tross for den dårlige kvaliteten, var programmet populært blant amerikanske militære tjenestemenn, som for første gang kunne få innsikt i russiske dokumenter. «SUSY»-systemet ble utviklet som «elektronisk språkundersøkelser», sammen med de første gjenkjennelsesmodulene for morfologi og semantikk.

Etter at nye datamaskiner kom på banen og MS-DOS forsvant på 2000-tallet begynte man å ta i bruk flere statistiske metoder. «Google Translate» er for eksempel er svært statisk oversettelsessystem som ble lansert på markedet i 2006 og ga elendige resultater i begynnelsen.

Google har selv en gründerbedrift i Italia som streber etter å forbedre sine dårlige databaser ved et lokalt oversettelsesbyrå, i likhet med Microsoft. Som du ser arbeider det fortsatt , bak all teknologien, menneskelige oversettere og tolkere, som ved det multikulturelle oversettelsesbyrået ProMosaik Translation.

Mange folk mente, i 2010, at MT ikke enda var tilfredsstillende. Den dype, vitenskapelige forståelsen av det menneskelige språket var fortsatt ikke godt nok. Mange oversettelser og lingvister gjør en tabbe ved å anta at man nå kan arbeide med oversettelser uten grunnleggende kompetanse vedrørende automatiserte systemer, siden «oversettere trenger store mengder kunnskap om konsepter, meta-kunnskap og en generell skaperkraft som går utover sosial interaksjon» (WIKI)

Denne antakelsen har endret seg med stormskritt siden 2017. Blant eksempler på dette finner vi DeepL eller den nye Google Translate som nå greier å skape bedre resultater ved å prosesser større mengder data.

I 2018 annonserte Microsoft at de ville oppnå kinesisk-engelsk oversettelser av samme kvalitet som ved en menneskelig oversetter gjennom kunstig intelligens. Dette betyr et gjennombrudd i maskinoversettelse som selv ikke Microsoft hadde trodd ville skje så raskt.

Vi ved ProMosaik Translation lytter til markedet. Allikevel trenger enhver maskinoversettelse en grundig gjennomgang av en profesjonell, menneskelig oversetter. Vennligst kontakt oss når som helst om du ønsker ytterligere informasjon.

Mange tekster er nå tilgjengelig på digitale formater og behovet for maskinoversettelser vil øke betraktelig de neste årene.

Du kan stole på at du får pålitelig redigering av maskinoversettelser ved ProMosaik, til gunstige priser!

Vi støtter din streben etter globalisering!