Form og stil er viktig når det gjelder markedsføring, men det samme gjelder tidsfrister. Vi tilbyr flerspråklige oversettelser av pressemeldinger, artikler og publikasjoner som samsvarer med ditt firmas tidsskjema. Vi skaper kreative oversettelser tilpasset målgruppen du ønsker å nå. Før publisering kan du også velge å få dokumentene korrekturlest i sin siste form av lingvister som er flytende i språkene brukt i oversettelsen. Oversettelse av markedsføring og reklame er en viktig del av hva vi gjør hos ProMosaik. Vi markedsfører jevnlig oss selv mot et globalt marked, og har i tillegg lang erfaring med å jobbe for klienter innen forretningssektoren. Vi er selv et serviceselskap og vet dermed hvordan arbeidsflyten til andre serviceselskaper fungerer og hvilke utfordringer de står overfor. Derfor har vi som mål å skreddersy et godt tilbud etter dine behov. Vi oversetter blant annet:

 • Reklame
 • Merkevarer
 • Brosjyrer
 • Slagord
 • Nettsider og produktinformasjon
 • Transkribering og oversettelse av video og lyd
 • Intern kommunikasjon
 • PR material
 • Merking og pakking
 • Teksting, dubbing og voice-over
 • Internasjonale fokusgrupper

Om du er et firma som driver innen finans, markedsføring, reklame, konsulenttjenester eller et firma som ønsker å kommunisere med kunder på annen måte så har vi ekspertisen og systemene du trenger for å sikre at din kommunikasjon innad og utad fungerer optimalt.