Juridisk oversettelse er oversettelsen av juridiske dokumenter, terminologi og konsepter relatert til juss, rettspraksis og lovgivning. Dette er et krevende felt som krever oversettere med spesialiserte ferdigheter. Juridiske oversettere må ha inngående kjennskap til juridiske begreper i to ulike språk.

De må forstå betydningen og anvendelsen av disse begrepene tilstrekkelig til at den ferdige oversettelsen blir 100% nøyaktig. Juridiske oversettere må overføre betydningen fra kildedokumentet til måldokumenter uten å etterlate noe rom for tvil. Dette krever dermed høyt kvalifiserte oversettere som har erfaring og kunnskap om oversettelse av juridiske dokumenter.

ProMosaik tilbyr juridiske oversettelser levert av høyt kvalifiserte og erfarne oversettere innen mange ulike språkkombinasjoner. Vårt store team med juridiske oversettere gjør det mulig for oss å tilby våre tjenester innen nesten alle mulige språkkombinasjoner og til klienter over store deler av verden. Vi forstår viktigheten av å tilby total konfidensialitet ved oversettelse og prosessering av juridiske dokumenter. Vår unike arbeidsflyt tillater oss å velge den best mulige oversetteren eller lag av oversettere til hvert enkelt prosjekt.

ProMosaik kan håndtere alle dine behov med tanke på juridiske oversettelser. Oversettelser av kontrakter er nok et krevende felt som krever en erfaren lingvist for å sikre at innholdet blir nøyaktig. Hvert medlem av vårt team må være i stand til å oversette slike kontrakter 100% nøyaktig, her er det ingen rom for feil. Vi matcher individuelle oversettere til spesifikke oppdrag. Dette betyr at uansett om du har en ansettelseskontrakt, en kjøpskontrakt eller en leiekontrakt så har vi en innfødt ekspert som kan oversette innholdet i kontrakten med 100% nøyaktighet.

Alle våre oversettere har minimum 5 år med erfaring innen oversettelse av juridiske dokumenter før de jobber med ProMosaik. Oversetterne blir også grundig testet av oss før de mottar sitt første oppdrag. Alle våre oversettere underskriver strenge fortrolighetsavtaler som sikrer at innholdet du deler med oss forblir konfidensielt.