Lokalisering henviser i oversettelsessammenheng til praksisen ved å lokalisere nettsider; det vil si å gjøre dem lingvistisk og kulturelt passende for et bestemt område. Selv om vi tilbyr nettsted-lokalisering, så foretrekker vi en bredere definisjon:

Å lokalisere er «å gjøre eller bli lokal, i både holdning og atferd»

Denne bredere definisjonen transcenderer ord på en side (på papir eller nett), den handler om å forstå og tilpasse en tekst til å stemme overens med lokale holdninger og verdier.

Å selge i et nytt marked handler om mer enn å sette fingeren på et kart og håpe på det beste, det samme gjelder lokalisert oversettelse.

Våre medarbeidere sikrer bruk av relevante og nøyaktige uttrykk i den oversatte teksten. Vi drar omfattende nytte av lokale oversettere. Dette sikrer bruk av moderne språkføring og en bevissthet omkring kulturen og verdiene i det nye markedet.