Litterær oversettelse er oversettelsen av kunstneriske, litterære verk. Spesialister innen litterære oversettelser hos ProMosaik oversetter blant annet:

• Litterær oversettelse av bøker, artikler, historier og andre typer prosa.

• Litterær oversettelse av poesi.

• Oversettelse av reklamematerialer.

• Oversettelse av andre tekster som krever en kreativ og fleksibel tilnærming.

Oversettelse av litteratur er fundamentalt annerledes fra andre typer oversettelse. Dette er på grunn av at kommunikasjonen ved litterær oversettelse er annerledes enn hva vi finner i andre oversettelser. Oversetteren skal ikke bare videreføre informasjon til leseren, men teksten har også en estetisk funksjon. Det kunstneriske bildet skapt i det litterære verket, enten bildet av en karakter eller et sted, vil definitivt gjør inntrykk på leseren. Dermed må oversetteren ta hensyn til hva slags bilde som blir skapt og hvilke funksjoner som er brukt for å skape dette bildet. Det er dette poetiske fokuset som skiller denne typen oversettelse fra eksempelvis oversettelsen av informative tekster. Når vi leser en historie, dikt eller en annen form for litterært arbeid oversatt fra et fremmedspråk så oppfatter vi selve teksten med dens mening, følelser og karakterer. Det er nokså utfordrende å lykkes med å overføre disse bildene til et nytt språk, derfor vil litterær oversettelse involvere at man går litt bort fra de vanlige reglene. En bokstavelig oversettelse kan ikke gjenskape dybden og meningen iboende i et litterært verk. Derfor vil en litterær oversettelse innebære at man ikke skaper en bokstavelig oversettelse, men heller gjenskaper bildene og følelsen skapt av originalverket. Dette er en nokså subjektiv oppgave, og oversetteren må gjenskape verket fra start til slutt. Ofte blir uttrykk og synonymer byttet ut, og oppbygningen av setninger blir ofte fullstendig endret. Kunstneriske oversettelser spiller en viktig rolle ved vårt byrå og vår tilnærming til kildematerialet bygger på en dyptgående forståelse av litteratur og poesi. Oversetteren leser først gjennom teksten, setter til side individuelle begreper, deler teksten inn i logiske avsnitt og oversetter så disse avsnittene en av gangen. Vi legger dessuten inn stor innsats for at den oversatte teksten har det ønskede stilistiske uttrykket. Litterær oversettelse krever ferdigheter. Vi har alltid i bakhodet at den litterære oversettelsen av en bok eller en diktsamling kanskje vil bli lest av tusenvis av mennesker. Dette betyr at teksten må være oversatt på en god måte, og man bør strebe etter å gjenskape det samme kunstneriske bildet som blir skapt i originalteksten. Om dette blir gjennomført til perfeksjon kan det føre til at oversetteren mottar utmerkelser fra ulike oversetterforeninger. ProMosaik vil med glede og dedikasjon oversette ethvert litterært verk, uansett om dette er oversettelsen av sanger, poesi eller skjønnlitteratur. Oversetteren vil oversette innholdet på en god måte og vil i tillegg gi det et passende stilistisk uttrykk for markedet hvor det skal publiseres.