Litterær oversættelse er en type oversættelse, hvor kildedokumenterne er fiktion. Specialister i litterær oversættelse, der arbejder for ProMosaik, oversætter enhver form for kunstneriske værker på højt niveau. Oversættelse af litterære tekster omfatter:

  • litterær oversættelse af bøger, artikler, historier og andre former for prosa,
  • litterær oversættelse af poesi,
  • oversættelse af reklamematerialer,
  • oversættelse af andre tekster, der kræver en kreativ og fleksibel tilgang.

Oversættelse af litteratur er fundamentalt forskellig fra andre kategorier. Dette skyldes, at hovedprincippet om litterær oversættelse er dominansen af poetisk kommunikativ funktion. Det betyder, at udover at give information til læseren, har litterær oversættelse også æstetiske funktioner.

Det kunstneriske billede, der er skabt i det pågældende litterære værk (det være sig et billede af et tegn eller en natur) vil helt sikkert have indflydelse på læseren. Derfor bør den litterære oversætter tage højde for specifikke karakteristika i teksten. Det er den poetiske fokus på teksten, der gør denne type oversættelse forskellig fra f.eks. Tekster af en informativ type. Når man læser en historie, et digt eller en anden form for litterært værk oversat fra et fremmedsprog, opfatter vi selve teksten med dets betydning, følelser og karakterer. Det er en ganske udfordrende opgave at nå oversættelsens hovedmål – skabe et bestemt billede for læseren. Derfor kan litterær oversættelse medføre nogle afvigelser fra standardreglerne. En bogstavelig oversættelse kan ikke afspejle dybden og betydningen af det litterære arbejde. En litterær oversætter gengiver en ikke-bogstavelig gengivelse af den oprindelige tekst. Det handler om, hvordan oversætteren opfatter det. Han omskriver teksten fra begyndelsen til slutningen. Dette gælder f.eks. Når et indlysende udtryk erstattes af synonymer eller sætningsstrukturen ændres. Kunstneriske oversættelser spiller en vigtig rolle i vores oversættelsesbureau, fordi vores tilgang til kildeinformationen giver os mulighed for at levere den bedste kvalitet af den gengivne poetiske tekst. Arbejdet sker ved en konkret algoritme. Oversætter læser teksten igennem, tildeler så individuelle termer, deler teksten i logiske sektioner og oversætter disse sektioner en efter én. Derudover lægger vi stor vægt på den stilistiske oversættelse. Den oversatte tekst behandles i flere faser.

Litterær oversættelse kræver en masse færdigheder. Vi må ikke glemme, at oversættelsen af en bog eller et digt måske bliver læst af tusindvis af læsere. Det betyder, at teksten skal være tilstrækkelig og desuden – vi skal fokusere på, at det oversatte dokument skal skabe det samme billede som originalen. Perfekt udført arbejde gør ofte oversætteren berømt.

Guild for masters of literary translation bestemmer årets bedste oversættere. ProMosaik-oversættelsesvirksomheden vil påtage sig enhver form for litterær oversættelse, om litterær oversættelse af sange, poesi eller prosa med stor fornøjelse og inspiration. Det gør vi ikke blot for at give en god oversættelse af de leverede materialer, men også for at stil det til det pågældende land, hvor det oversatte materiale skal udgives. Til dette formål samarbejder vi med mange sprogkundskaber overalt i verden, som er modersmålsprog på målsprogene.