Kulturvitenskap et en samlebetegnelse på flere ulike fag, men handler om mennesket som kulturskapende og kulturbeteende skapninger. Det er en studie av endringen av menneskelige forhold og identiteter, spesielt innen kreative industrier og kulturelle studier. Dette studiet har vist seg å ha å ha vidtrekkende konsekvenser for studier av både økonomiske og menneskelige verdier. En midlertidig målsetning og forklaring av kulturstudier er:

  • Kreativ produktivitet har alltid stammet fra menneskelige interaksjoner, men dette blir i stadig større grad gjort gjennom teknologier som fremmer subjektive mentale representasjoner.
  • Interaksjonen mellom mennesker innen denne «sosiale-nettverksøkonomien», skaper stadig nye samfunn og økonomiske muligheter med uforutsette konsekvenser.
  • Denne «kreative ødeleggelsen» blir best sett gjennom øynene på evolusjonsteorien. Studien av kontinuerlig endring gjennom variasjon, interaksjon og seleksjon.

Kulturvitenskap streber derfor etter en evolusjonær forståelse av kunnskapsbaserte samfunn, både nå og i fortiden. Dette gjør man for å kartlegge mulige fremtidige scenarier av kreativ produktivitet, både innen markeder og samfunn, som offentlig politikk og det private markedet må tilpasse seg etter.