Når du bestiller korrekturlesing er det viktig at du er trygg på at korrekturleseren vil være nøyaktig og grundig. Tross alt så kan hvem som helst lese gjennom en tekst. Allikevel er det bare en profesjonell korrekturleser som kan forbedre staving, tegnsetting og andre grammatiske feil, i tillegg til å bidra til at du organiserer tankene dine på en bedre måte slik at du kan bygge opp setninger på en bedre og mer strukturert måte. På denne måten får frem dine poenger, argumenter og meninger på en langt bedre måte. Bare en profesjonell korrekturleser med flere års erfaring innen mange ulike fagfelt kan virkelig si at de tilbyr grundige korrekturtjenester. Generelt sett vil en grundig korrekturleser følge sine egne regler og retningslinjer for å lese gjennom et dokument, og vil ofte gå gjennom dokumentet flere ganger i «puljer». Det vil si at korrekturleseren først ser et etter stavefeil, så tegnsetting osv.

Når du har et ferdig oversatt dokument er man avhengig av at korrekturleseren godkjenner at oversettelsen er nøyaktig gjengitt, siden man ofte ikke selv har mulighet eller tid til å selv se etter feil når det gjelder staving og tegnsetting. Korrekturlesing er dermed et avgjørende steg i den profesjonelle oversettelsesprosessen. Dette betyr at ytterligere en oversetter ser gjennom både originaldokumentet i språket du leverte inn, i tillegg til den fullførte oversettelsen av den første oversetteren. Dette er en svært grundig prosess siden det ikke bare omfatter det en standard korrekturleser vanligvis undersøker, men også sikrer at den oversatte teksten gir mening og på en god måte gjengir meningen og tonen i originaldokumentet. Et dokument som skal brukes i forretningsøyemed og er oversatt med en uformell tone vil ikke falle i smak hos akademikere, statlig ansatte eller andre profesjonelle som skal lese den oversatte teksten.

Selv om det kan være fristende å spare penger på å ikke inkludere korrekturlesing av den ferdige oversettelsen, så anbefaler vi alltid at dokumentet blir gjennomgått av en korrekturleser for å sikre alt det ovennevnte. Selv om vi kontrollerer og overvåker kvaliteten på arbeidet til oversetterne våre og kun jobber med erfarne og profesjonelle oversettere, så er det kun ved å inkludere korrekturlesing i oversettelsesprosjektet ditt at man kan garantere at oversettelsen er så god som overhodet mulig.
Vi tilbyr også redigering. Dette er en tjeneste som brukes til å gå gjennom og løse problemer med dokumenter som allerede er oversatt. Uansett om du vil dobbeltsjekke oversettelsen din eller du ikke er fornøyd med den opprinnelige oversettelsen, så har vi eksperter som kan redigere og gå gjennom dokumentet ditt.
Vi kan ta nye ideer, tanker og vurderinger (som en ny målgruppe) med i betraktningen og redigere teksten til å passe et spesifikt lokalt marked. ProMosaik vil grundig gå gjennom teksten og sjekke nøyaktighet, tegnsetting, potensielle kulturelle problemstillinger, grammatikk, lesbarhet etc. Våre redigeringtjenester er utformet for å hjelpe kundene våre ved hvert eneste steg av prosjektet. Vi kan også jobbe sammen med og koordinere arbeidet med andre byråer for å sørge for at du får et så nøyaktig og pålitelig sluttprodukt som mulig. Ikke ta risikoen ved å utgi et dokument som kanskje ikke er 100% klart og nøyaktig. Det å måtte trekke tilbake, re-publisere og re-distribuere tekst er dyrt og kan skade ryktet ditt blant målgruppen din. ProMosaik gir deg den ekstra tryggheten nødvendig før du trykker «publiser» eller «send».