1. Jeg accepterer kun jobbet, hvis det falder inden for mit ansvarsområde, da jeg ved, at jeg ellers ville skade mig selv, firmaets image og oversættelsesteamet hos ProMosaik.
 2. Jeg vil hurtigt svare på, om jeg accepterer eller afviser et job på en klar og upartisk måde uden at lave kontroversielle unødvendige kommentarer, da jeg ved, at tiden er et af hovedaspekterne ved min succes og succesen hos oversættelsesteamet hos ProMosaik.
 3. Jeg respekterer fortroligheden af de dokumenter, som ProMosaik Translation vil sende mig.
 4. Jeg sværger, at jeg ikke videregiver indhold, oplysninger eller personoplysninger i de dokumenter, der skal oversættes for ProMosaik Translation.
 5. Jeg forpligter mig til altid at gøre mit bedste ved oversættelser, og ikke at bruge automatiske oversættelsesværktøjer, som kan forvride betydningen af sætningerne.
 6. Enhver oversættelse, jeg laver, vil altid have kundens tilfredshed som hovedformål.
 7. Jeg sværger, at jeg ikke bevidst ændrer kildeteksten af ideologiske grunde eller til min personlige mening.
 8. Jeg forbeholder mig retten til at gøre kunden opmærksomhed på mere hensigtsmæssige metoder, for at opnå det kommunikative formål med hensyn til de metoder, der er foreslået af kunden. Og jeg bibeholder i sidste ende oversættelsens betydning og budskab.
 9. Jeg accepterer kun opgaver på de sprog og specialer, som jeg er kvalificeret og kompetent til.
 10. Jeg vil omgående informere klienten og i givet fald modtagerne om personlige, økonomiske, ideologiske eller lignende grunde i forhold til interessekonflikter, der kan kompromittere ydelsens kvalitet og objektivitet.
 11. Jeg vil personligt udføre den opgave, der er tildelt mig og ikke overdrage den til andre uden kundens forudgående samtykke.
 12. Jeg vil altid have en holdning af hjertelighed og loyalitet overfor mine kolleger og andre professionelle folk, som jeg kommer i kontakt med, for at gøre min oversættelse mere problemfri og korrekt.
 13. Jeg vil ikke udtrykke offentligt, eller til kunderne, nogen vurderinger, der skader min kollegaers faglige omdømme.
 14. Jeg vil ikke handle, samarbejde med, arbejde (tydeligt eller skjult) for ProMosaik Translations leverandører og/eller kunder, og jeg vil heller ikke udnytte min stilling eller de oplysninger, der er erhvervet som følge af mit arbejde for ProMosaik Translation med det formål at forfølge mine egne interesser eller tredjepartsinteresser i strid med agenturets.
 15. Jeg forpligter mig til at skabe et arbejdsmiljø, hvor respekt for den enkelte og hans eller hendes værdighed udtrykkeligt og konstant tages i betragtning og forbyder enhver form for forskelsbehandling på grund af alder, køn, nationalitet, race, politiske holdninger og religiøse overbevisninger, sundhedstilstand, seksuel orientering samt økonomiske og sociale forhold.
 16. Jeg forpligter mig til at opfylde mine faglige opgaver med omhu. Jeg vil især overholde vilkårene for opgaven og andre betingelser, der er aftalt med ProMosaik Translation.