ProMosaik Translation Bern tilbyr oversettelsestjenester i samsvar med kvalitetsstandarden 15038:2006, som overholder den europeiske standarden for oversettelsestjenester (TSP).

Mange klienter fra Sveits, og også fra andre europeiske land, bruker denne tjenesten fordi de ønsker å publisere dokumentene deres, trenger en optimalisert versjon av oversettelsen som er gjennomgått av en annen oversetter, eller fordi de ønsker å sende kontrakter, patenter eller tekniske rapporter i perfekt forfatning og som stilistisk sett passer perfekt for forretningspartnerne og klientene deres. Andre tar kontakt med oss for å få utført en oversettelse i samsvar med kvalitetsstandarden UNE-EN 15038: 2006 og ber oss bekrefte dette skriftlig. Disse ønsker typisk at vi oversetter medisinsk forskning, studiesertifikater eller andre forskningsdokumenter.

Denne europeiske kvalitetsstandarden krever at en oversettelse blir gjort ved hjelp av en tosidet kontroll, den dekker hovedprosessen ved oversettelsen og alle andre aspekter som er involvert i tjenesten, inkludert kvalitetssikring og sporbarhet.

I tillegg avgjør og definerer denne standarden kravene oversettelsestjenesten må oppfylle med tanke på menneskelige og teknologiske ressurser, kvalitetskontroll, prosjektledelse, kontraktfestede vilkår for kunder og tjenestetilbydere og prosessen for selve oversettelsen.

Kvalitetsstandarden DIN EN 15038 ble innført av European Committee for Standardization (CEN) den 13. april 2006 og ble offisielt annonsert i mai 2006. Medlemmene i CEN er standardiseringsorganisasjonene i Østerrike, Belgia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia (UNIEN-15038:2006), Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania (UNE-EN:15038:2006), Sverige, Sveits og Storbritannia (BS-EN-15038:2006).

Denne standarden angir imidlertid ikke kun behovet for å redigere og korrekturlese hver oversettelse av en annen oversetter, men avgjør også den faglige kompetansen som kreves av personene involvert i oversettelsesprosessen. Med dette menes oversettere, redaktører og korrekturlesere.

Enhver oversettelsestjeneste under EN-15038 må minimum inkludere en oversettelse av den første oversettere og en gjennomgang av en andre, uavhengig oversetter. Likevel må den første oversetteren gjennomføre sin egen revisjon av oversettelsen etter denne har fullført oversettelsen i første omgang.

Standarden EN-15038 definerer en revisjon som en «undersøkelse av en oversettelse med tanke på dens egnethet for det avtalte formålet og med tanke på standarden innen fagområdet den befinner seg i, og å foreslå rettelser».

Oversettere som tar del i oversettelsesprosjekter under EN-15038:2006 må demonstrere at de har den profesjonelle kompetansen spesifisert i standarden ved å møte minst en av tre krav.

  • Oversettelsesstudier (anerkjent kvalifisering)
  • Lignende kvalifisering innen en annen spesialisering, pluss minimum to år med dokumentert erfaring innen oversettelsesbransjen.
  • Minst fem år med dokumentert profesjonell erfaring innen oversettelsesbransjen.

I tillegg til å oppfylle en av de tre kravene nevnt over så må de som utfører revisjonen ha oversettelseserfaring innen det aktuelle faget.

Ved ProMosaik oppfyller alle oversetterne minst en av to krav i samsvar med UNE-EN 15038.

Du kan ta kontakt med oss ved å sende inn en forespørsel. Vi står klare til å gi deg vår støtte og hjelp!

Du kan også bestille en av de to fasene av oversettelsesprosessen i samsvar med DIN EN 15038, altså enten den første oversettelsen eller revisjonen.