ProMosaik Translation Bern, UNE-EN 15038:2006 kalite standardına uygun, bir başka deyişle çeviri hizmeti sağlayıcıları için Avrupa Standardı (TSP) ile uyumlu çeviri hizmeti sunmaktadır.

İsviçre’den ve diğer Avrupa’dan ve Avrupa’nın dışındaki ülkelerden pek çok müşteri bu hizmeti tercih ediyor, çünkü istedikleri; belgelerini yayınlamak ve çevirinin ikinci bir tercüman tarafından incelenmiş ve optimize edilmiş bir versiyonu ya da iş ortakları ve müşterileri için üslupsel olarak kesinlikle doğru ve kusursuz bir sözleşme, patent veya teknik rapor göndermek. Diğerleri, UNE-EN 15038: 2006 kalite standardına uygun bir çeviri yapmak için bizimle iletişime geçerek, örneğin tıbbi bulgularını, çalışma sertifikalarını veya bizim tarafımızdan çevrilmiş araştırma belgelerini aldıklarında bunu yazılı olarak onaylamamızı ister.

“İkili kontrol ilkesi” olarak adlandırılan bir çeviri gerektiren bu Avrupa kalite standardı, ‘temel çeviri sürecini ve hizmetin sağlanmasında yer alan ve kalite güvencesi ve izlenebilirliği de dahil olmak üzere tüm ilgili diğer açıları kapsar.’

Ek olarak, çeviri hizmeti sağlayıcısı (TSP) için insan ve teknik kaynaklar, kalite kontrol, proje yönetimi, müşteriler ve hizmet sağlayıcılar için sözleşme şartları ve hizmet sağlama ile ilgili prosedür ile ilgili gereklilikleri belirler ve tanımlar.

UNE-EN 15038 standardı 13 Nisan 2006’da Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından benimsendi ve Mayıs 2006’da resmen ilan edildi. CEN üyeleri, Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya (UNI-EN-15038: 2006), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya (UNE- EN: 15038: 2006), İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’ın (BS-EN-15038: 2006) ulusal standart birimleridir.

Yine de bu standart yalnızca her çevirinin ikinci bir tercüman tarafından düzenlenmesi ve düzeltilmesi gerekliliğini belirtmekle kalmaz, aynı zamanda çeviri sürecine katılan kişiler için gereken mesleki yeterlikleri de belirler. Bunlar çevirmenler, hakemler, gözden geçirenler ve uzman denetçidir.

UNE-EN 15038 doğrultusunda herhangi bir çeviri hizmeti, asgari olarak birinci tercümanın çevirisini ve ikinci bir bağımsız tercümanın incelemesini içermelidir. Ancak, ikinci tercüman tarafından yapılan inceleme, tamamlandıktan sonra birinci tercüman tarafından yapılan çevirinin düzelmesini atlamaz.

UNE-EN 15038 standardı değerlendirmeyi “bir çeviriyi kararlaştırılan amaç için uygunluğu açısından incelemek ve ait olduğu alanın sözleşmelerine saygı duymak ve düzeltici önlemleri önermek” olarak tanımlamaktadır.

UNE-EN 15038: 2006 yönetimindeki çeviri projelerinde yer alan tercümanlar, aşağıdaki üç şarttan en az birini karşılayarak, standartta belirtilen mesleki yeterlikleri göstermek zorundadır:

  • İleri çeviri çalışmaları (onaylı yeterlilik),
  • Başka bir uzmanlıkta eşdeğer yeterlilik artı en az iki yıllık belgelenmiş çeviri tecrübesi ve
  • Çeviri konusunda en az beş yıl belgelenmiş mesleki deneyim.

Yukarıdaki üç gereklilikten birine uymaya ek olarak, gözden geçirenler söz konusu konuyla ilgili çeviri deneyimine sahip olmalıdır.
ProMosaik Çeviri’de, tüm çevirmenler UNE-EN 15038 standardına göre gereksinimlerin en az ikisini karşılamaktadır.

Bize talebinizi göndermek için bizimle temas kurmaktan çekinmeyin. Size desteğimizi sunmak için hizmetinizdeyiz!

Ayrıca, çeviri işleminin iki aşamasından birini UNE-EN 15038’e göre, yani ilk çeviri ya da inceleme şeklinde de sipariş edebilirsiniz.