Dil Kursları gibi çok çeşitli hizmetler sunmak için ProMosaik ile birlikte çalışıyorum. Kurulduğu günden bu yana, kültürel çeşitliliğin hoşgörüsüne ve tanıtımına odaklanan Dernek ProMosaik, farklı kültür ve dinlerde barış ve insan hakları için kendini farklı dilleri kullanıyor.

Derneğin üyeleri ve destekleyicilerinin sinerjisinden, birkaç ay süren tartışmalar sonucunda yeni bir proje oluşturuldu ve Skype üzerinden online eğitim kursları teklifiyle ilgili. Bu tür faaliyetler, derneklerin dillere ve kültürel çeşitliliğe odaklanmasına uymaktadır ve ProMosaik’in dil-kültürel vizyonunun pratik olarak uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

ProMosaik üyeleri, dil ve kültürün aynı madalyonun iki yüzü olduğunun farkındalar. Diller, dilsel biçimlerini bir mesaj yaymak için kullandıkları kültürel ifadeleri temsil eder. Kültürel anlama, yalnızca herhangi bir kültürün konuşulan dilini anlayarak ortaya çıkabilir. Bu anlamda, dil kursları, farklı insanların kültürlerini tanımanın etkili bir yoludur. Bizim için dil kültürler arası diyalog anlamına gelir ve sonuç olarak, bu tür kültürel değişimler ve farklı insanlar arasındaki aktarım, diğer insanların kültürlerini anlama, saygı duyma ve takdir etme konusunda aydınlatıcı ve zenginleştirmeye hizmet eder.