Het team bij ProMosaik Translation wordt aangevuld met beëdigde vertalers/vertaalsters die rechtsgeldige vertalingen en beëdigingen aanleveren. Wij zijn de ultieme partner voor uw firma of met betrekking tot privézaken wanneer u aktes, legalisaties, verklaringen onder ede voor de rechtbank of andere soorten van beëdigingen die vereist zijn voor werkvergunningen, visa-aanvragen, studie-aanvragen, paspoorten, enz. wenst te laten vertalen.

Uw document wordt bijgevolg gemerkt met een echtheidsverklaring en draagt de stempel van de beëdigde vertaler, die deze voor ProMosaik Translation heeft uitgevoerd. We overtuigen door hoogkwalitatieve vertalingen en door een nauwkeurige procedure voor de kwaliteitscontrole.

Onze beëdigde vertalingen worden wereldwijd uitsluitend uitgevoerd door beëdigde vertalers, die over een vergunning beschikken voor de rechtsgeldige vertaling en beëdiging van documenten.

Een beëdiging, die door een beëdigde vertaler in een land afgegeven werd, kan onder bepaalde omstandigheden in een ander land niet geldig zijn. Volgens de EU-dienstenrichtlijn moeten echter beëdigde vertalingen die in een land door een beëdigde vertaler uitgevoerd worden, ook in alle andere EU-landen erkend worden.

We staan graag tot uw dienst met ons advies met betrekking tot bovenvermelde en volgende documenten:

  • Geboorteakten
  • Medische attesten
  • Huwelijksaktes
  • Academische aktes
  • Diploma’s en getuigschriften
  • Opleidingsbewijzen
  • Scheidingsaktes
  • Overlijdensaktes
  • Oprichtingsaktes
  • Andere officiële documenten voor ondernemingen en privépersonen

De respectievelijke instanties waarvoor u een beëdiging moet indienen, formuleren richtlijnen voor de vertaling. Uiteraard richten wij ons hiernaar en houden ons aan de geldende normen en standaarden.