ProMosaik Translation arbejder sammen med ProMosaik for at tilbyde et stort udvalg af ydelser, såsom sprogkurser. Siden starten har foreningen ProMosaik, der fokuserer på tolerance og fremme af kulturel mangfoldighed, brugt forskellige sprog til at engagere sig i fred og menneskerettigheder i forskellige kulturer og religioner.

Fra synergien mellem medlemmer og tilhængere af foreningen er der skabt et nyt projekt efter flere måneders foreningskonferencer og som vedrører tilbuddet om online sprogundervisningskurser over Skype.

En sådan aktivitet passer ideelt til foreningens fokus på sprog og kulturel mangfoldighed og hjælper praktisk implementering af ProMosaiks sprogkulturelle vision.

Medlemmerne af ProMosaik er opmærksomme på, at sprog og kultur er to sider af samme sag.

Sprog repræsenterer kulturelle udtryk, hvis sproglige former skal udtrykke en besked. Kulturforståelse kan kun ske med forståelse for en given kulturs talesprog. I den forstand er sprogkurser et effektivt middel til at stifte bekendtskab med forskellige folks kulturer. For os betyder sprog interkulturel dialog og som følge heraf tjener sådanne kulturelle udvekslinger og transmissioner mellem forskellige mennesker til at oplyse og berige forståelsen, respekten for samt forståelsen af andres kulturer.