Een literaire vertaling is een vorm van vertaling waarbij de brondocumenten fictie zijn. Specialisten in literaire vertalingen, werkzaam voor ProMosaik, vertalen elk soort artistiek werk op een hoog niveau.

Vertaling van literaire teksten omvat:

  • literaire vertaling van boeken, artikelen, verhalen en andere vormen van proza,
  • literaire vertaling van poëzie,
  • vertaling van reclamemateriaal,
  • vertaling van andere teksten waarvoor een creatieve en flexibele aanpak vereist is.

Vertaling van literatuur verschilt fundamenteel van andere categorieën. Dit komt omdat het belangrijkste principe van literaire vertaling de dominantie van een poëtische communicatieve functie is. Het betekent dat naast het geven van informatie aan de lezer, een literaire vertaling ook esthetische functies heeft. Het artistieke beeld gecreëerd in het specifieke literaire werk (of het nu het beeld is van een personage of een natuur) zal zeker een impact hebben op de lezer. Om deze reden moet de literaire vertaler rekening houden met specifieke kenmerken van de tekst. Het is de poëtische focus van de tekst die dit type vertaling anders maakt dan, bijvoorbeeld, teksten van een informerend type. Bij het lezen van een verhaal, gedicht of ander type literair werk dat is vertaald vanuit een vreemde taal, nemen we de tekst zelf waar met zijn betekenis, emoties en karakters. Het is een hele uitdaging om het hoofddoel van de vertaling te bereiken – het creëren van een bepaald beeld voor de lezer. Daarom kan een literaire vertaling enkele afwijkingen van de standaardregels inhouden. Een letterlijke vertaling kan de diepgang en betekenis van het literaire werk niet weerspiegelen. Een literaire vertaler reproduceert een niet-letterlijke weergave van de originele tekst. Het gaat erom hoe de vertaler het waarneemt. Hij / zij herschrijft de tekst van het begin tot het einde. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer een voor de hand liggende uitdrukking wordt vervangen door synoniemen of de structuur van zinnen wordt gewijzigd.

Artistieke vertalingen spelen een belangrijke rol in ons vertaalbureau, omdat onze benadering van de broninformatie ons in staat stelt de beste kwaliteit van de gegenereerde poëtische tekst te bieden. Het werk wordt gedaan door een concreet algoritme. De vertaler leest de tekst door, wijst vervolgens afzonderlijke termen toe, verdeelt de tekst in logische secties en vertaalt deze secties één voor één. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de stilistische vertaling. De vertaalde tekst wordt in verschillende fasen verwerkt.

Een literaire vertaling vereist veel vaardigheid. We mogen niet vergeten dat de vertaling van een boek of een gedicht misschien door duizenden lezers zal worden gelezen. Dit betekent dat de tekst adequaat moet zijn en bovendien – we moeten ons concentreren op het feit dat het vertaalde document hetzelfde beeld moet creëren als het origineel. Perfect uitgevoerd werk maakt de vertaler vaak beroemd. Het gilde van meesters van de literaire vertaling bepaalt de beste vertalers van het jaar.

ProMosaik vertaalbureau zal elke vorm van literaire vertaling, literaire vertaling van liedjes, poëzie of proza met veel plezier en inspiratie op zich nemen. We doen dit niet alleen om een goede vertaling van de geleverde materialen te bieden, maar ook om het in te richten voor het specifieke land waar het vertaalde materiaal zal worden gepubliceerd. Hiervoor werken we samen met veel taalkundigen over de hele wereld, die native speakers zijn van de doeltalen.