Bent u op zoek naar een consecutieve tolk voor uw onderhandelingen of uw firmabezoek? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Het consecutief tolken werd in het leven geroepen toen er nog geen voorzieningen bestonden voor simultaan tolken. De tolk spreekt na de spreker of wisselt ermee af. Nadat de spreker zijn toespraak of een deel ervan gehouden heeft, draagt de consecutieve tolk de gesproken inhoud over in de vreemde taal. Een toespraak of een gesprek duren op deze manier ongeveer dubbel zo lang.

Bij eenzijdig consecutief tolken geeft de tolk de gesproken inhoud enkel in één taalrichting weer.

Deze manier van tolken is in het bijzonder noodzakelijk als een één of verschillende sprekers uitgenodigd werden die zich niet kunnen uitdrukken in de taal van de toehoorders (bijvoorbeeld bij persconferenties, ontvangsten, korte besprekingen en interviews) en de kosten voor een technische voorziening van de installatie voor simultaan tolken te kostenintensief zijn. Bij het eenzijdig consecutief tolken draagt de tolk de inhoud over uit de vreemde taal (die van de spreker) in de eigen moedertaal (die van de toehoorders) door notities te maken en deze samengevat met korte tussenpozen uiteenzet.

Bij het bilaterale consecutief tolken ook conversatietolken genoemd, neemt de tolk beide taalrichtingen voor zijn rekening en maakt dus een gesprek mogelijk tussen de gesprekspartners. Deze soort van consecutief tolken wordt bijvoorbeeld toegepast bij interviews.

De vereiste hoofdkenmerken waarover een consecutieve tolk moet beschikken, zijn zonder twijfel: hij moet een goede indruk maken en zelfverzekerd optreden aangezien men vaak met belangrijke persoonlijkheden (politici, acteurs, partijvoorzitters, bedrijfsleiders, enz.) te maken heeft.

Alhoewel deze manier van tolken de kosten binnen de perken houdt, aangezien er geen voorzieningen nodig zijn voor simultaan tolken, wordt de consecutieve tolk de dag van vandaag eerder zelden ingezet bij conferenties en meetings omdat zijn activiteit als te tijdintensief geldt.  Tegenwoordig wordt de consecutieve tolk bijna uitsluitend gevraagd voor evenementen in kleine groepen.

Onderhandelingstolken

Deze manier van consecutief tolken is bijvoorbeeld nuttig bij besprekingen in de rechtbank of bij vraaggesprekken. Bij het onderhandelingstolken werkt de tolk voor 2-3 toehoorders en in twee talen (in de moedertaal en de vreemde taal) doordat hij verschillende zinnen per keer in de respectievelijke doeltaal overdraagt. Ook voor het onderhandelingstolken is geen microfoon of hoofdtelefoon vereist. Men heeft ook geen cabine voor simultaan tolken nodig.